MESA-TECH to doświadczone biuro projektowe branży sanitarnej w specjalności grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (HVAC) oraz gazowej
i wodno-kanalizacyjnej. Realizujemy projekty dla różnych obiektów komercyjnych,
mieszkaniowych jak i przemysłowych.

Oferujemy wsparcie w projektowaniu oraz optymalizacji energetycznej i ekonomicznej instalacji, a także w zarządzaniu i kierowaniu realizacją projektów.


Oferujemy wsparcie w projektowaniu oraz optymalizacji energetycznej i ekonomicznej instalacji, a także w zarządzaniu i kierowaniu realizacją projektów.


Kładziemy nacisk na wszechstronne wsparcie techniczne, doradztwo techniczne jak również pomoc w rozwiązaniu złożonych problemów związanych z zamierzeniami inwestycyjnymi zarówno na etapie ich planowania, budowy jak i późniejszej eksploatacji.