W zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) oraz gazowych i wodno-kanalizacyjnych oferujemy:

  • Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze.
  • Projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej.
  • Oceny techniczne pracujących instalacji.
  • Doradztwo energetyczne dotyczące poprawy efektywności energetycznej zarówno dla nowoprojektowanych jak i dla istniejących obiektów z już pracującymi instalacjami.
  • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych.
  • Prowadzenie budowy tj. pełnienie obowiązków kierownika budowy / robót.
  • Nadzory techniczne.